Styret

Vi er å finne på denne adressen styret@smore.org.ntnu.no
Eller hvis du vet hvem du vil snakke med finner du kontaktinfo nedenfor
Ved hastesaker kan du kontakte Phormanden eller VicePhormanden.

Phormand

Bjørnar Sæle Nordgård

VicePhormand

Martin Abrahamsen

Casserer

Hedda Marie Ulvesveen

Bedriftskontakt

Odin Korsnes Tøndell

Phaddersjef

Leo Gjessing

Blæstesjef

Helene Eide

Kjellersjef

Emilie Mangen

PhaestSjef

Leonora Dethloff