Om A/F Smørekoppen

A/F Smørekoppen er linjeforeningen til studentene ved studiet produktutvikling og produksjon.

Dette betyr at vi i Smørekoppen hele tiden jobber for å skape et godt samhold blant disse studentene, samt gi det beste mulige fritidstilbudet. Organisasjonen har ca 500 medlemmer, og mange frivillige og engasjerte personer som bidrar for å gjøre den best mulig. Vi har flere ulike comitéer du kan bli medlem av, som du kan lese mer om under comitéer.

Historie og Tradisjon
A/F Smørekoppen ble stiftet i 1929, men bærer historie tilbake til 1916.

Opp igjennom alle årene har det blitt skapt store og små, morsomme og merkverdig tradisjoner. Mange av disse tradisjonene vil man oppleve gjennom phaester, De Grusomste Proebelser og mye annen Smørekoppenaktivitet.

Les mer under Historie.