Banner_nettside_2020.jpg
 

Hva er teknodagen?

Teknodagen er en årlig karrieredag på NTNU Gløshaugen arrangert av sivilingeniørstudentene ved Produktutvikling og Produksjon (Maskin). Målet er å skape en dag hvor studentene kan få innblikk i hvilke muligheter de har, hva som skjer innen teknologiutvikling og innovasjon, samt å få impulser fra industrien i Norge.

Teknodagen legger vekt på å invitere bedrifter innen fokusområdene olje og gass, prosessindustri, energibransjen, materialteknologi, forskning, produktutvikling og produksjonsbedrifter.

Mange bedrifter i Norge satser stort innad i bedriften på å skape nye produkter, og på kontinuerlig videreutvikling av egen teknologi.

Vi ønsker at Teknodagen skal være en arena hvor deltakende bedrifter fokuserer på å presentere hvilke produkter de selv produserer, utvikler og hvordan dette gjøres.