The Lubricators

The Lubricators er linjeforeningsbandet til A/F Smørekoppen. Det startet opp som underholdningsbidrag til 85-årsjubileet våren 2014, og har siden blitt et fast bandtilbud for studentene. Bandet pleier å spille konserter på flere av Smørekoppen sine arrangementer som Phaestum Immatricularis, Quindephaest og Laavephaest, men tar også spillejobber for andre linjeforeninger.

I løpet av året pleier det å være en øving i uken, og så noen øvingshelger og ekstra workshops når det nærmer seg konsert. Comiteen pleier også å ha diverse sosiale tilstelninger utenom øvingene. Her kan det nevnes ting som grillings, hyttetur og såkalte øvingspils i ny og ne.

Prøvespillinger pleier å foregå i starten av hvert semester i sammenheng med Comiteopptaket, men det blir også arrangert litt tentativt gjennom året etter behov. Som for eksmepel rett før sommeren for å ha mulighet til å spille på immballet.

The Lubricators har også en undercomite, RoadieCom, som har som oppgave å skru lyd på konserter. Her kreves det ingen forkunnskaper og alle som har interesse for å lære om lydteknikk og det som kreves av teknisk utstyr for å spille konsert er gledelig velkommen. Opplæring foregår gjennom erfaringsoverføring fra tidligere medlemmer, men også ved å prøve seg fram i praksis på øvinger.

Comiteen drifter også utleie av PA-anlegget til Smørekoppen. Her kan det leies alt fra små tale og bedpres oppsett til fullt konsert oppsett.

Kontakt oss: leder.lubricators@gmail.com