PhadderCom arrangerer phadderperioden, altså de to første ukene nye studenter har på NTNU. De to ukene er til for at de fremtidige smøreguttene og smørejentene for første gang blir kjent med hverandre. Dette er en viktig sosialiseringsprosess som etablerer livslange vennskap og et godt studiemiljø. Den eneste riktige måten å gjøre dette på er ved å ta imot de nye studentene med et godt smil og vise dem Trondheims fantastiske studentkultur. Alle er velkommen i linjeforening A/F Smørekoppen, og det gjelder alle som har med seg forskjellig bagasje; enten det er skjulte personlige problem eller noe tjuvgos fra pappa sitt barskap. Det er derfor viktig at phadderperioden foregår under kontrollerte omstendigheter, og heldigvis har vi PhadderCom som jobber for dette. De har også ansvar for at dette blir noe av det mest minnerike du har opplevd, og de skuffer sjeldent! Gled deg til denne perioden!