MediaCom er en av Smørekoppens viktigste Comiteer, og har sammen med Industrivinduet, vært Styret sin store satsning. Med deres arbeid blir vi gjort oppmerksomme på alt av aktiviteter i foreningen både i forkant og etterkant av arrangement. Det er nemlig denne Comitéen som sørger for all promoteringen i foreningen. Målet er å lære kunsten å promotere med delikate og kreative plakater, webbanner, internaviser og nyhetsbrev uten å være for pågående, men allikevel bli lagt merke til.

Vi jobber for å synliggjøre alle Smøregutters og Smørejenters engasjement, spre gleden og dyrke opplevelsene!

I sammenheng med internavis og webside faller også arbeidsoppgaver som journalistikk, fotografi og webdrift under MediaCom. Se MediaComs stillingsutlysninger for mer informasjon.

MediaCom ledes av Smørekoppens Blestesjef som sitter i styret.

MediaCom har også en undercomité, WebCom, som drifter nettsiden til A/F Smørekoppen.

Mini- og M-ORD

Hvert semester gir MediaCom ut ett mini-ord og ett M-ord. I mini-ord passer vi på at useriøsiteten i Smørekoppen blir opprettholdt, mens i M-ord kan det også forekomme seriøs lesning. Bladene finner du der Smøregutter befinner seg på campus (dekket, brakka, smørekroken og kontoret) og du kan ta det med deg hjem om du har lyst! Helt gratis!

Kake til møte

Hver uke har vi møte hvor vi jobber med bladene og PR-materiale til andre comitéer. På møtene er det også kake! Bare det i seg selv er en god grunn til å være med i MediaCom.

EventFotografering

Trenger du noen som kan ta bilder på ditt arrangement? MediaCom har god erfaring med fotografering på fotovegg og videre utover festen. Vi stiller også opp til andre typer fotografering, som CV-fotografering og comitéfotografering.

Hyttetur

Hvert semester drar MediaCom på hyttetur i bymarka. Her blir nye og gamle medlemmer godt kjent, og et uvurderlig samhold blir skapt. Med kreative leker og teambuilding blir vi klar for å gjøre en enda bedre jobb som Smørekoppens mediacomité!