Industrivinduet

Industrivinduet er A/F Smørekoppens bedriftskontakt og jobber for å fremme kontakt mellom industrien og studentene ved Produktutvikling og Produksjon. Dette gjøres ved faglige arrangementer som bedriftspresentasjoner, Maskindagen og samarbeid med Teknologidagen. Comiteen blir ofte bare omtalt med forkortelsen IV innad i A/F Smørekoppen. IV arrangerer også andre faglige arrangementer som de finner passende, dette kan inkludere cv-kurs, aksjekurs og annet.

Industrivinduets formål er i første rekke å hjelpe studentene ved Produktutvikling og Produksjon å komme i kontakt med næringslivet, og i andre rekke å skape en inntekt for A/F Smørekoppen. For å komme nærmere disse målene samarbeider vi også med liknende organisasjoner på NTNU, slik som Teknologiporten og bedriftskontaktene til andre linjer på universitetet.