HytteCom er ansvarlig for å drifte hytten som Smørekoppen nylig har kjøpt sammen med EMIL. Det er mye som skjer på høstsemsteret 2024 så det er bare å glede seg! Da skal hytta settes i bruk for alvor!