Vi planlegger morsomme gymtimer for smøregutter og smørejenter.