BrüggeCom er komiteen for smørekoppens tørste og drikkeglade medlemmer. Her drives det produksjon, tapping og konusmering av det hellige som på folkemunne omtales som øl. Vi er en god gjeng der trivsel og det å skape et lavterskel fritidstilbud står i fokus. BrüggeCom har flere tradisjonsrike arrangement, deriblant Tour de jeu à Boire, hva det er må man nesten bare oppleve.

Komiteens leder tituleres Brüggesjæf, og har med seg et styret i ryggen bestående av en Korkteller (overordnet økonomiansvar), Maltmeister (produksjonslogistikk), Tapmeister (Tapping av øl), Lambomaan (Anvsarlig for sosiale arangementer, og at det drikkest opp) og SoMe (Ansvarlig for BrüggeCom’s fantastiske instagramprofil, og de personene Brüggesjæfen ellers finner fornuftig å ha med i styret.

Komiteen brygger både for eget invortes bruk, og for andre arangement i Smørekoppen der dette har blitt etterspurt, videre er komiteen delt inn i flere separate lag, slik at terskelen for å bli med og lære av prosessen blir lavere. Videre kan vi i BrüggeCom garantere god stemning, og en god mengde øl