teknodagen2019_banner_sted_dato.jpg
 

Teknodagen er en årlig karrieredag på NTNU Gløshaugen arrangert av sivilingeniørstudentene ved Produktutvikling og Produksjon (Maskin). Målet er å skape en dag hvor studentene kan få innblikk i hvilke muligheter de har, hva som skjer innen teknologiutvikling og innovasjon, samt å få impulser fra industrien i Norge.

Teknodagen legger vekt på å invitere bedrifter innen fokusområdene olje og gass, prosessindustri, energibransjen, materialteknologi, forskning, produktutvikling og produksjonsbedrifter.

Mange bedrifter i Norge satser stort innad i bedriften på å skape nye produkter, og konstant å videreutvikle den teknologien som de produserer.

Vi ønsker at Teknodagen skal være en arena hvor deltakende bedrifter fokuserer på å presentere hvilke produkter de selv produserer og utvikler og hvordan dette gjøres.

For mer info:
http://teknodagen.no/