Styret

IMG_8523.jpg

 

Styret har tradisjonelt vært en jovial og utadvendt gjeng som står hovedansvarlig for driften av A/F Smørekoppen. Det gjøres ved hjelp av ukentlige Styremøter og månedlige Stormøter hvor alle Comitéledere også deltar. Mange lurer på hva styret gjør på sine ukentlige møter – ryktene sier at det bare drikkes øl og kun er en sosial sammenkomst. Det er nok noe sannhet i ryktene, men da i den forstand at vi koser oss sammen. Av ryktene kommer det ikke frem hvor mye arbeid som blir gjort for at flest mulig Smøregutter skal ha et godt tilbud å benytte seg av. Det er nemlig slik at Styremøtene brukes til å planlegge det meste av arrangementer, fordele pengesekken på de ulike Comiteene slik at det gagner flest mulig Smøregutter og sist, men ikke minst, organisere nye metoder for å være mer synlig (men ikke pågående) i hverdagen til Smøreguttene. Det er vårt ønske å skape et godt samhold mellom alle Smøregutter uansett årstrinn og det gjennom festligheter og verv i foreningen.

Styret består av følgende stillinger:

Phormand, som er leder av foreningen og har ansvar for å ha overblikk og sørge for at alt går etter planen. Ved hans høyre hånd sitter VicePhormanden som er nestleder og sekretær. Pengene kontrolleres og budsjetteres av Casserer og høstes inn av bedrifskontakten som også skaffer jobb til alle smøregutter. BlesteSjefen sørger for at MediaCom lager fantastiske aviser og plakater og for å sørge for det sosiale har vi KjellerSjef og PhaestSjef. KjellerSjef har ansvar for pils og driften av kjelleren og PhaestSjefen arrangerer de største Phaestene som LaavePhaest, QuindePhaest og immatrikuleringsball.

Styret velges på høsten ved eget valg. De valgte trer inn i sine stillinger ved årsskiftet, og sitter ut det kommende kalenderåret, der hvert styremedlem har ansvaret for å lære opp sin etterfølger. På denne måten sikrer vi en god kontinuitet i Smørekoppen.