PhadderCom

PhadderCom arrangerer phadderperioden, hvor de fremtidige smøreguttene for første gang blir kjent med hverandre. Dette er en viktig sosialiseringsprosess som etablerer livslange vennskap og et godt studiemiljø gjennom å bryte ned personlige barrierer, ofte ved hjelp av en øl eller to. Eller tolv. Det er viktig at PhadderCom fremmer grunnprinsippet “ikke noe drikkepress”, en frase phaddere i alle år har ytret rett etter å ha sunget Lambo for full hals. Alle er velkommen i Smørekoppen, fra alkoholikere til avholdsmenn, og alle har forskjellig bagasje, noen har med seg skjulte personlige problemer, og noen tjuvgodt fra pappas barskap, derfor er det viktig at phadderperioden foregår under kontrollerte omstendigheter; det er PhadderCom som har kontrollen.