PhadderCom

PhadderCom arrangerer phadderperioden, de to første ukene, hvor de fremtidige smøreguttene for første gang blir kjent med hverandre. Dette er en viktig sosialiseringsprosess som etablerer livslange vennskap og et godt studiemiljø. Den eneste riktige måten å gjøre dette på er ved å ta imot de nye studentene med et godt smil og vise dem Trondheims fantastiske studentkultur. Alle er velkommen i Smørekoppen, og alle har forskjellig bagasje, noen har med seg skjulte personlige problemer, og noen tjuvgodt fra pappas barskap, derfor er det viktig at phadderperioden foregår under kontrollerte omstendigheter. Heldigvis jobber PhadderCom for at hele phadderuka skal skje under ordnede omstendigheter.