For studenter

Denne siden er ment for studentene som studerer Produktutvikling og Produksjon der du kan finne ut hvor du finner informasjon om rådgivning, utveksling osv. Her finner du også kontaktinformasjon til de tillitsvalgte på PuP.


Program- og Instituttillitsvalgte

Dette er de programtillitsvalgte ved PuP! De er her for å hjelpe deg med alt som har med studie og læring å gjøre. De tar imot alt av tilbakemeldinger og hva enn du har på hjertet. De kan hjelpe deg med hvor du kan løse saker som kanskje ikke er så enkle som når en foreleser er en skikkelig drittsekk og andre behagelige opplevelser. De har taushetsplikt så ikke nøl med å ta kontakt med dem!

Anniken H. Lilleby

Programtillitsvalgt for PuP og instituttillitsvalgt for Institutt for Energi- og Prosessteknikk

Kontakt: annikli@stud.ntnu.no
Kontortid: 12:15-14:00 på Smørekoppenkontoret

45819845_10156716110613618_839962446226522112_o.jpg

Andreas Knudsen Sund

Programtillitsvalgt for PuP og instituttillitsvalgt for Innstitutt for Maskinteknikk og Produksjon

Kontortid: 12:15-14:00 på Smørekoppenkontoret

andreas.jpg

Klassetillitsvalgte

Her er de klassetillitsvalgte for de enkelte trinnene. Ta kontakt med dem om det skal gjelde noe med trinnet ditt!

1. klasse:

Gard Drag-Erlandsen Nina Borsheim

Kontaktinformasjon:
gardd@stud.ntnu.no
ninabors@stud.ntnu.no


2. klasse:

Anne Sofie Nagelhus Anniken Haver Lilleby

Kontaktinformasjon:
annesna@stud.ntnu.no
annikli@stud.ntnu.no


3. klasse:

Ingvild Brekke Espedal Harald Grøndahl

Kontaktinformasjon:
ingvibes@stud.ntnu.no
haragron@stud.ntnu.no


4. klasse:

Tobias Fløtre Lene Engedal Bostad

Kontaktinformasjon:
tobiasflotre@gmail.com
leneebo@stud.ntnu.no


5. klasse:

Johan Christian Wigen Hjorth

Kontaktinformasjon:
jchjorth@stud.ntnu.no


Hvor kan du finne riktig hjelp?

Studieveileder: Ruth Morch
Kontakt: ruth.morch@ntnu.no, eller besøk henne på kontoret
Kan hjelpe med: PuP-relaterte ting

innsida.ntnu.no/veiledning
Kan hjelpe med: alt annet som er NTNU-relatert f.eks: Utveksling, tilrettelegging ifm sykdom

Studentombud: Lennart Soligard
Kontakt: 485 05 005 / lennart.soligard@ntnu.no (ta gjerne kontakt på telefon)
Kan hjelpe med: Studentombudet er en uavhengig, nøytral og konfidensiell bistandsperson for studenter ved NTNU, og skal arbeide for å sikre at NTNU ivaretar studentenes rettigheter i studiesituasjonen. Her kan ta opp hva som helst. Lennart er her for å hjelpe deg! mer info her (ntnu.no/studentombud)

Helse
https://www.sit.no/helse
Helsesøster 2. etg Gamle Kjemi (enden av Stripa)
Refusjon for tannlege
SiT Helsestasjon (sjekk av kjønnsykdommer)
Psykolog
Mestringskurs

Lover, regler og rettigheter ved NTNU
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Generelle+lover+og+regler

Avvik, feil og mangler
eVaktmester på NTNU Gløshaugen (link og forklaring)
Hva: Her melder du inn materielle feil, f.eks. lyspærer som har gått, ødelagte stoler, etc.

innsida.ntnu.no/avvik
Hva: Her kan du melde inn alt som ikke er materielt, f.eks. trakassering, mobbing, mangler i undervisning.
Om du melder inn noe på avvik-siden, ta gjerne også kontakt med oss, ITVene, for å få fart på sakene.


Utveksling

Du tenkte deg kanskje på utveksling og lurer på hvor all informasjonen ligger? Ikke der ute så her prøver vi å samle så mye informasjon vi kan om utveksling for PuP.

Utvekslingsdriven: https://drive.google.com/drive/folders/1ysmK6Gk7RBerNUvkOH0SqEo-BUKgS0n4?usp=sharing
Hva: Her er informasjon som studentene selv har samlet om deres utveklsingsopplevelser, fag de har fått godkjent osv. Supert om du som har vært på utveksling kan legge inn info her.

Mer informasjon kommer!